Μέλη Δ.Σ.

Αθανασίου Παναγιώτης, πρόεδρος 

Σίνης Σταμάτιος, αντιπρόεδρος

Δημητρίου Ιωάννης, ταμίας

Σωτήρχος Κωνσταντίνος, γραμματέας

Μέλη:

Λιέπουρης Δημήτριος

Μάσκουλης Αντώνιος

Λεβαντής Δημήτριος

 

LOGO2 tel b 1