Μέλη Δ.Σ.

Λεβαντής Δημήτριος του Αλεξάνδρου, πρόεδρος 

Καρράς Σταμάτιος του Δημητρίου, αντιπρόεδρος

Δημητρίου Γιάννης του Κωνσταντίνου, ταμίας

Μητρογιάννης Αναστάσιος του Ιωάννη, γραμματέας

Μέλη:

Συρίγος Γεώργιος,

Μάσκουλης Αντώνιος

Μαγγανάς Ηλίας

 

LOGO2 tel b 1