ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Πραγματοποιήθηκε την 05. Μαϊου. 2022 ενημέρωση των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού για το πρόγραμμα των Γεωργικών Συμβούλων, που έχει προκυρηχθεί από το ΥΠΑΑΤ. Σας γνωρίζουμε ότι για τη συμμετοχή στο πολύ σημαντικό αυτό μέτρο, απαιτείται μόνο η Δήλωση Ανάθεσης από τον παραγωγό & η δήλωση για τις καλλιέργειες που έχει υποβληθεί το 2021. Τα έγγραφα τα καταθέτετε στο γραφείο του Συνεταιρισμού 9πμ-1μμ, καθημερινά. Τηλ. επικοινωνίας- ενημέρωσης 2299068640.

 

LOGO2 tel b 1