Ιστορικό

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας ιδρύθηκε το 1924 και είναι ένας από τους παλαιότερους και ιστορικότερους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς της χώρας.

Η περιοχή της Κερατέας έχει ισχυρό πλεονέκτημα εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης. Είναι τόσο κοντά στην πρωτεύουσα, έχει τη μεγαλύτερη αγροτική ζώνη των
μεσογείων και αποτελεί σοβαρό πεδίο παραγωγής αξιόλογων & ανταγωνιστικών προϊόντων, αποτελώντας μια δυναμική περιαστική γεωργική βάση.

Τα μέλη του Συνεταιρισμού ασχολούνται με την αμπελουργία και την ελαιοκομία. Η ετήσια παραγωγή της περιοχής ανέρχεται περίπου σε 2.000τόνους σταφύλια και 1.000 τόνους ελαιόλαδο. Στην περιοχή μας έχει μεγάλη ιστορία και η κτηνοτροφία αλλά και η μελισσοκομία.

Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του Πρωτογενούς τομέα, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των αναγκών των καλλιεργητών.