ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι ο Α.Σ. Κερατέας προτίθεται να προβεί στη
σύνταξη επιτοίχιου ημερολογίου για το 2023 και στην προσπάθεια
αυτή βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης παλαιών φωτογραφιών, σχετικές
με την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής.
 Παρακαλούνται τα Μέλη και οι φίλοι του Συνεταιρισμού οι οποίοι
διαθέτουν ανάλογες φωτογραφίες και επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν
για την σύνταξη του ημερολογίου να έρθουν σε επαφή με τα γραφεία
του Συνεταιρισμού ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2299068640, το
αργότερο μέχρι την 18 Νοεμβρίου 2022.
 Επισημαίνεται ότι κάθε δημοσίευση φωτογραφίας στο ημερολόγιο θα
διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα του κατόχου (αναγραφή του
κατόχου).