Δραστηριότητες

Σήμερα ο Συνεταιρισμός έχεις αναπτύξει δραστηριότητες όπως:

  • Συμβουλευτική αγροτών
  • Υποβολή προτάσεων σε επενδυτικά προγράμματα αγροτών
  • Αδειοδότηση οικοτεχνίας για καλλιεργητές, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους
  • Συμβουλευτική βιολογικής καλλιέργειας
  • Υποστήριξη ένταξης νέων αγροτών στο μέτρο ενίσχυσης του Νέου Αγρότη
  • Υπηρεσίες υποβολής δηλώσεων συγκομιδής
  • Συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς για την υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας(ΟΣΔΕ)

Projects

Γεωτρήσεις

O Αγροτικός Συνεταιρισμός με ίδια πρωτοβουλία των μελών του ΔΣ, συνεργάστηκε το 2016 με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη μελέτη της ανάπτυξης του αρδευτικού δικτύου στην Κερατέα. Μετά από ενάμιση χρόνο(Οκτώβριος 2018) παρουσίασε μια ολοκληρωμένη μελέτη στα μέλη του. Κύριος στόχος είναι πλέον η συνεργασία με το δήμο Λαυρεωτικής ως τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του έργου. Φυσικά το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ. Η συμβολή της μελέτης του γεωπονικού παν/μιου για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης είναι καίριας σημασίας, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης